2 klasių raiškiojo skaitymo konkursas “Ir knyga mane augina” (2020-10-05)

Aš kitados turėjau seną knygą –
Kaip ji vadinosi – šiandien nebeatmenu,
Užrito metai kiekvieni po akmenį
Ir užmarštim it pelenais apsnigo…

Patraukęs tyliai seną žalią skląstį,
Aš įėjau vidun į tą knygelę, –
Nes knygoj kiekvienoj yra durelės –
Tik ne visiems pavyksta jas atrasti…

 

Kad atsivertų mokiniams tos paslaptingosios durelės į knygų pasaulį, 2020 m. rugsėjo 30 – spalio 5 d. vyko raiškiojo skaitymo konkursas.  Konkurse savo jėgas išbandė visi antrokai.

Geriausiai skaitanti antrokų klasė buvo pripažinta 2b (mokytoja A.Paukštienė). Jiems buvo įteiktas diplomas „Geriausiai skaitanti antrokų klasė“ ir pereinamasis prizas „Išmintingoji pelėda“. Antra vieta skirta 2a klasei (mokytoja D.Ulevičienė). Trečioji vieta atiteko 2c klasei (mokytoja R.Morkūnienė). Visiems puikiai ir labai gerai skaičiusiems mokiniams buvo įteikti diplomai.

Parengė bibliotekininkė Jūrena Venskienė.