Kauno ,,Ryto“ pradinė mokykla nuo 2024 m. pradėjo vykdyti tarptautinį projektą ,,STEAM pradiniame ugdyme” (sutarties Nr. 2024-1-LT01-KA122-SCH-000231437), kuris finansuojamas Europos Sąjungos programos „Erasmus +KA1“ lėšomis.
Projektas skirtas mokyklos pedagogų profesinių kompetencijų tobulinimui, siekiant kokybiškai organizuoti STEAM ugdymą.
Projekte numatoma vykdyti 3 mokytojų darbo stebėjimo vizitą Italijos mokyklose, kurio metu bus stebimos pamokos. Mobilumų metu įgytos žinios bus panaudotos ugdymo procese, taip pat bus parengtos STEAM ugdymo rekomendacijos, kuriomis galės naudotis visi mokyklos mokytojai.