Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2021 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-208 ,,Dėl konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansavimo 2021 metais tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms“ ir Kauno miesto  savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. A-632 ,,Dėl konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansavimo 2021 m.“, nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki 2021 m.  gegužės 31 d. organizuojamos konsultacijos mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų.

Konsultacijų skyrimo prioritetai: 

  • 1 ir 3 klasių mokiniams skiriamos lietuvių kalbos ir matematikos konsultacijos mokymosi praradimams, atsiradusiems dėl nuotolinio mokymosi, kompensuoti;
  • 2 klasės mokiniams skiriama lietuvių kalbos konsultacija mokymosi praradimams, atsiradusiems dėl nuotolinio mokymosi, kompensuoti;
  • 4 klasių mokiniams skiriamos lietuvių kalbos ir matematikos konsultacijos mokymosi praradimams, atsiradusiems dėl nuotolinio mokymosi, kompensuoti ir pagalbai pasirengti Tarptautiniam skaitymo pasiekimų PIRLS 2021 ir Nacionaliniam mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau – NMPP) tyrimams.

Mokyklai organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu, konsultacijos teikiamos nuotoliniu būdu, ugdymo procesą organizuojant kasdieniu būdu, konsultacijos mokiniams teikiamos kasdieniu būdu.

MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ, DALYVAUJANČIŲ KONSULTACIJOSE, SĄRAŠAS.

KONSULTACIJŲ SKAIČIUS IR GRAFIKAS

Mokytojo vardas pavardė Klasė Konsultacijų skaičius Dalykas Mokinių skaičius KONSULTACIJOS LAIKAS
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Nijolė Šilanskienė 1a 8 Lietuvių kalba 8 12.35–13.10        
Nijolė Šilanskienė 1a 8 Matematika 7       12.35–13.10  
Ingrida Ūsienė 1b 7 Lietuvių kalba 8     12.35–13.10    
Ingrida Ūsienė 1b 8 Matematika 9       12.35–13.10  
Reda Stasiukonienė 1c 7 Lietuvių kalba 12   12.35–13.10      
Reda Stasiukonienė 1c 8 Matematika 11         12.35–13.10
Roma Morkūnienė 2c 8 Lietuvių kalba 11       13.05–13.50  
Asta Karvelienė 3a 8 Lietuvių kalba 7 13.05–13.50        
Dalia Sutkaitienė 3c 7 Matematika 9     13.05–13.50    
Edita Bauerytė 4a 7 Lietuvių kalba 13   14.00–14.45      
Edita Bauerytė 4a 8 Matematika 10       14.00–14.45  
Rima Papievienė 4c 7 Lietuvių kalba 10     13.00–13.45    
Rima Papievienė 4c 8 Matematika 6 13.00–13.45      

Mokinių, lankančių konsultacijas, skaičius (pagal klases)

Klasė 1 2 3 4
Konsultacijas lankančių mokinių skaičius 45 11 16 39

 

Mokinių, lankančių konsultacijas, skaičius (pagal mokomuosius dalykus)

Mokomasis dalykas Lietuvių kalba Matematika
Konsultacijas lankančių mokinių skaičius 69 52

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Dovilė Rudelienė
Tel. +370 610 65546
El. p. ugdymas@rytas.kaunas.lm.lt