T-33

PRADINIS UGDYMAS

DĖL PRIĖMIMO Į PIRMĄSIAS KLASES:
2019-2020 m.m. mokykloje  komplektuojamos 3 pirmosios klasės (po 24 mokinius).

 

Priėmimas vykdomas vadovaujantis:
PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠU, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33

 

Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.
Pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą pirmumo teise priimami:

  • asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei gauta prašymų pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą iš mokyklai priskirtos teritorijos daugiau, nei mokykla gali priimti atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą,  priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;
  • jei priimti visi asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys;

jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią pradinio ugdymo  programą.
Prašymų pateikimas: prašymai pradėti mokytis 2019-2020 m.m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti nuo 2019 m. kovo 7 d. (ketvirtadienio) 12 valandos.

Jei vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybės teritorijoje prašymai registruojami elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt

(p.s. Iki 2019 m. kovo 7 d. (ketvirtadienio) 12 valandos sistema neaktyvuota)

Jei nė vieno iš tėvų gyvenamoji vieta nėra deklaruota Savivaldybės teritorijoje arba nėra galimybių prašymą pateikti per informacinę sistemą, prašymą galima pateikti mokyklos raštinėje.

Dokumentai, kuriuos turi pateikti  į mokyklą priimami asmenys, pasirašant sutartį:

  • Vaiko gimimo liudijimo kopija;
  • Teisės aktuose numatytos formos pažyma apie vaiko sveikatą(forma Nr. 027-1/a, forma Nr. 027);
  • Specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijos.

 

DĖL PRIĖMIMO Į PIRMĄSIAS KLASES:

2019-2020 m.m. mokykloje  komplektuojamos 3 pirmosios klasės (po 24 mokinius).

2019-04-04  gauti 242 prašymas iš jų 103 mokyklai priskirtos teritorijosPageidaujančių mokytis mokinių sąrašas (2019-04-04)

 

 

Mokyklai priskirta teritorija (žemėlapis)

* Jotvingių g. nuo pradžios iki galo (poriniai),
* Kuršių g. nuo pradžios iki Jotvingių g.,
* Šarkuvos g.

Mokyklos vadovas kartu su priėmimo komisija sprendžia priėmimo metu iškilusius klausimus.

Priėmimo komisija.

Reglamentas.

 

Atnaujinta 2019-03-04