MOKYKLOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA

Mokykloje laikinai stabdomas tiesioginis (kontaktinis) asmenų aptarnavimas.

Nuo kovo 16 d. darbo valandomis mokykla paslaugas teiks tik nuotoliniu būdu: 

el. paštu:                           rytas@rytas.kaunas.lm.lt

informacija telefonu:  (8-37) 377615

interneto svetainėje     www.rytopm.lt

Mokiniams ir jų tėvams informacija teikiama TAMO dienyne. 

Skubios informacijos galima teirautis šiais telefonais:

868616923 – mokyklos direktorė Irena Lodienė

868362729 – direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Vida Gruzdeva